Live iten

No, tank oan esoteryske en pseudo-wittenskiplike boeken, it konsept fan "Live iten”En yn dit ferbân is d'r wat betizing yn 'e dúdlike definysje fan sokke iten. Immen beskôget allinich fruchten en griente om libbend iten te wêzen, omfettet immen ek granen, sied, en nuts yn dit konsept. Mar, strikt sjoen, per definysje kin elk bio-organisme dat libben kin jaan wurde taskreaun oan libbene iten.

 

Net allinich unferwurke fruchten mei sied, planten mei in woartelsysteem en de sied, granen en nuten sels, mar ek bisten, eieren, fisk, fûgels en ynsekten passe by sokke kritearia. Sadwaande juggelje minsken faak mei wurden, ferrifelje harsels en oaren, troch te brûken op sa'n ûnwittenskiplike ferklearring fan iten. Eins is it de muoite wurdich om útsûnderingen ta te foegjen oan dizze definysje, nammentlik: "Ideale minsklike fieding soe libje moatte, mar mei guon útsûnderingen." Bygelyks guon pompoen en beesten libje, mar tagelyk giftich.

Ek de measte fan 'e wrâldbefolking (útsein de noardlike folken) sil libbene wêzens net straffeleas foar har lichems ite kinne. As konklúzje wol ik tafoegje dat sels fruit en grienten ferkocht yn winkels feitlik libbensmiddels binne, mar se binne sa fier fan 'e natuerlike natuer. dat kin moannen lang op 'e planken lizze sûnder te ferfallen.

 

Leave a Reply